Asianmukainen jätevesijärjestelmä on sijoitus tulevaisuuteen. Toimiva järjestelmä mahdollistaa viihtyisän asumisen ja nostaa kiinteistön arvoa. Näiltä sivuilta saat tarvittavat perustiedot jätevesiprojektin suunnitteluun ja läpiviemiseen. Lisäksi tarvitset osaavan suunnittelijan, joka auttaa löytämään juuri Sinun tarpeisiisi parhaan ratkaisun.

Haja-asutuksen jätevedenkäsittelyä ohjaa ympäristönsuojelulaki sekä asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011). Asetuksessa ei määrätä käytettävää puhdistuslaitteistoa, vaan määritellään taso, kuinka paljon valitun järjestelmän tulee jätevettä puhdistaa. Vanhoilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tulee saneerata asianmukaiseen kuntoon 15.3.2018 mennessä.

Ympäristön ja terveyden kannalta paras ja usein myös taloudellisin ja huolettomin ratkaisu on käsitellä käymälä- ja pesuvedet eri järjestelmissä. Valtaosa terveydelle haitallisista mikrobeista, rehevöittävistä ravinteista ja happea kuluttavista aineista on ulosteissa ja virtsassa, joita ei pidä sekoittaa vähemmän haitallisiin pesuvesiin.

Ohjeita kiinteistön jätevesijärjestelmän valintaan haja-asutusalueella esitteen muodossa: Jätevesiopas (pdf)

Ohjeita kesämökin jätevesijärjestelmän valintaan esitteen muodossa: Kesämökin jätevesiopas (pdf)

Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten asiantuntijat ja neuvojat ovat käytettävissäsi jätevesiasioita pohtiessasi:

HANKKEIDEN VERKKOSIVUT:

MUUT YHDISTYKSET:Neuvontakäynnillä katsotaan kaivoon.