Asukkaan tehtävät

Kiinteistönhaltijalla tulee olla kirjallinen selvitys nykyisestä jäteveden käsittelyjärjestelmästä. Lisäksi järjestelmällä tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet. Järjestelmää on myös hoidettava ohjeiden mukaisesti ja pidettävä kirjaa tehdyistä toimista. Jätevedet tulee käsitellä siten, että lainsäädännön ja kunnan asettamat puhdistusvaatimukset täyttyvät.

Huom! Mikäli nykyinen järjestelmä ei täytä vaatimuksia puhdistustehosta, tulee se uudistaa!

Jätevesijärjestelmän uudistamisen ajankohta riippuu kiinteistön sijainnista. Pohjavesialueilla sekä rannan läheisyydessä (enintään 100 metrin etäisyydellä rannasta) uudistamisen määräaika on 31.10.2019. Näiden alueiden ulkopuolella järjestelmä uudistetaan muun vesijärjestelmää koskevan luvanvaraisen tai tiettyjen rakennuksen elinikää pidentävien remonttien yhteydessä. Toteutukseltaan vanhentuneet järjestelmät (kaksi tai kolme saostuskaivoa ja putki ojaan) eivät täytä nykyistä puhdistusvaatimusta, vaan ne vaativat uusimista jollain aikataululla. Lue lisää milloin jätevesijärjestelmä uusitaan.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄNI VAATII UUDISTAMISTA – MITÄ TEEN NYT?

  1. Tee selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä hanki käyttö- ja huolto-ohjeet järjestelmälle. Pidä päiväkirjaa järjestelmän käytöstä ja hoidosta.
  2. Selvitä mahdollisuus liittyä kunnalliseen jätevesihuoltoon tai yhteisiin jätevesiratkaisuihin.
  3. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, ota yhteys kuntaan ja jätevesisuunnittelijaan ja kysy ohjeita lupamenettelyyn.
  4. Laadi suunnitelma järjestelmän uudistamisesta yhdessä jätevesisuunnittelijan kanssa. Varmista, että suunnittelussa huomioidaan useita järjestelmävaihtoehtoja.
  5. Hae suunnitellulle ratkaisulle toimenpidelupa kunnasta.
  6. Uudista järjestelmä. Pohjavesi- ja ranta-alueilla uudistaminen toteutetaan 31.10.2019 mennessä ja muilla alueilla kiinteistönomistajan valitsemana ajankohtana, viimeistään muun luvanvaraisen remontin yhteydessä. Vialliset tai ympäristön pilaantumista aiheuttava järjestelmät uusitaan heti!
  7. Käytä järjestelmää valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Suorita ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot – tilaa palvelu tarvittaessa ammattilaiselta.