Selvitys järjestelmästä

Kiinteistön jätevesijärjestelmistä tulee olla saatavilla kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttöön ja huoltoon liittyvät asiakirjat:

  1. selvitys nykyisestä jätevesien käsittelyjärjestelmästä
  2. järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sekä
  3. päiväkirja järjestelmän käytöstä ja huollosta (suositus).

Selvitys jätevesijärjestelmästä sisältää tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista, sekä arvion muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen. Asiakirjat säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Asiakirjojen avulla tieto jätevesijärjestelmän rakenteista ja huollosta siirtyy omistajalta toiselle.

Jos et ole vielä tehnyt selvitystä nykyisestä jätevesijärjestelmästäsi, löydät selvityslomakkeen oman kuntasi nettisivuilta. Voit käyttää myös Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton lomaketta. Selvityksen voi laatia myös vapaamuotoisesti. Selvityksen nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohjeet voi tehdä itse tai teetättää suunnittelijalla. Samalla, kun suunnittelija käy läpi nykyisen järjestelmän, hän arvioi täyttääkö järjestelmä asetuksen vaatimukset. Jos järjestelmä vaatii kunnostamista, laskuttaa suunnittelija erikseen uuden järjestelmän suunnittelusta.

Hankkiessasi uusia laitteistoja jäteveden käsittelemiseksi, saat käyttö- ja huolto-ohjeet laitevalmistajalta. Vanhan järjestelmän ohjeiden laatimisessa voit käyttää apuna Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton tekemiä käyttö- ja huolto-ohjeita.

Käyttöpäiväkirjaan kirjataan kaikki toimenpiteet, mitä järjestelmälle on tehty ja kuka on tehnyt sekä niihin mahdollisesti liittyvät kuitit (esim. 5.1.2014 Lokafirma Oy tyhjensi saostussäiliön ja täytti sen puhtaalla vedellä, kuitti liitteenä). Katso esimerkki käyttöpäiväkirjan pohjasta.