Liiton esittely

Keskusliitto liiton nimessä kuvaa liiton toimintaa vesiensuojelun alueellisten toimijoiden osaamisen ja vaikuttavuuden kokoajana. Toiminnassa keskeistä on vesiensuojelun edistäminen ja alan tunnettavuuden parantaminen.

Keskusliiton keskeisenä tehtävänä on edistää vesiensuojelua antamalla lausuntoja ja kannanottoja eduskunnalle ja valtion viranomaisille sekä tiedottamalla niistä medialle. Keskusliiton edustajat osallistuvat asiantuntijoina erilaisten säädöksiä ja menetelmiä valmistelevien työryhmien työhön. Toiminnassa kootaan vesistötietoa ja vesiensuojelun opasmateriaalia kansalaisten ja viranomaisten käyttöön sekä järjestetään ympäristönäytteenottajien sertifiointikoulutusta.

Keskusliitto myös osaltaan kehittää jäsenyhdistysten henkilökunnan ammattitaitoa järjestämällä koulutuspäiviä. Keskeisenä toimintana on myös keskusliiton asiantuntijaryhmien työskentely, joissa kootaan, kehitetään ja jaetaan alan osaamista.

Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry edustaa alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtionvaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin.

Lue lisää Liiton toiminnasta täältä.