> 40-vuotis- ja jouluwebinaarin esitykset

40-vuotis- ja jouluwebinaarin esitykset

11.12.2020

Moderni vesiensuojeluyhdistys – Risto Saarinen, Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liiton toiminnanjohtaja

Vaikuta vesiin – vesistöpäällikkö Liisa-Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjanmaan vesi ja ympäristö mukana muutoksen tuulissa— toiminnanjohtaja Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Kokkolan Patamäen pohjavesiyhteistarkkailu – ympäristöasiantuntija Pia Vesisenaho, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Kokkolan ja Pietarsaaren merialuetarkkailut – vesistöasiantuntija Marjut Mykrä, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Ravinneratas ja Vyyhti-hankkeista – projektipäällikkö Satu Järvenpää, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

PVY:n 40-vuotista historiaa kuvin – Eeva-Kaarina Aaltonen, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Räven juoksi över järven – Karri Jutila, piirisihteeri SLL