Ähtävänjokirahasto

Ähtävänjoen vesistö on tunnettu jokihelmisimpukoistaan, Lappajärven syntyhistoriasta, Evijärven runsaista saarista ja Kuninkaanjoen maisemista. Järvet tekevät Ähtävänjoen vesistöstä Pohjanmaan oloissa ainutlaatuisen. Aluetta ovat tehneet tunnetuksi myös Evijärven lahtien kalakuolemat, Lappajärven leväkukinnat ja Alajärven umpeenkasvaminen. Sotien jälkeen kiihtyvästi kasvanut kuormitus on huonontanut Lappajärven syvänteiden pohjasedimentin kuntoa. Myös järvien säännöstelyyn ja jokivarren voimalaitoksiin liittyvät ongelmat ovat puhuttaneet ihmisiä.

Ähtävänjoen vesistön vesiensuojelun edistämiseksi perustettiin Ähtävänjokirahasto vuonna 1993, jonka toiminta-alue laajennettiin vuonna 2010 kattamaan kaikkien Luodon-Öjanjärveen laskevien jokien valuma-alueet. Rahaston tarkoituksena on käynnistää vesistöaluetta hyödyttäviä hankkeita ja osallistua tarpeen mukaan niiden rahoitukseen.

Ähtävänjokirahaston avustukset ovat vapaamuotoisesti haettavissa. Hakemusten tekijöille tai ajankohdalle ei ole asetettu rajoituksia. Hakemusten tulee olla kirjallisia ja hyvin perusteltuja. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla mielellään koko vesistöaluetta hyödyttäviä. Rahoituskohteet ovat pääsääntöisesti yhteistyöhankkeita, joissa rahaston osuus on useimmiten alle kolmasosan kokonaiskustannuksista.

Rahaston jäseninä ovat vesistöalueen kaikki kunnat: Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Kruunupyy, Pedersöre, Pietarsaari ja Luoto. Soinin kunta tukee rahaston toimintaa jokavuotisella avustuksella. Rahastoa kartutetaan 15 000 eurolla vuodessa. Kalastuskunnat, teollisuuslaitokset ja muut vesis-töstä ja sen tilan parantamisesta kiinnostuneet tahot voivat kartuttaa rahastoa myös lahjoituksin ja osallistua rahaston käynnistämiin hankkeisiin.

Ähtävänjokirahaston osarahoittamia hankkeita

 • Ähtävänjokinäyttely 1993
 • Ähtävänjokiopas: Tarvitsen Apuasi/ Hjälp Mig 1994
 • Ähtävänjokiseminaarit ja -retkeilyt
 • Benjam Pöntisen valokuvanäyttely ja –teos ” Heijastus ”
 • Kunnostusojitusten vaikutustutkimus
 • Vedenlaatu- ja kuormitusselvityksen päivitys
 • Lappajärven ympäristöhistorian selvitys
 • Jokihelmisimpukan hoito, seuranta ja laboratoriokasvatuksen kehittäminen
 • Avustuksia Pedersöre Gymnasiumin luontokerholle ja Åbo Akademin opiskelijoille Ähtävänjoki-aiheisiin tutkielmiin (esim jokihelmisimpukka ja veden laatu)
 • Avustuksia Alajärven ja Lappajärven hoitokalastukseen
 • EU-mallipellot ja suojavyöhykesuunnitelmat 1995
 • Lappajärvi 2000 – tehostettu neuvontakampanja maito- ja perunatiloille
 • Haja-asutuksen ja maitohuoneiden jätevesien käsittelymenetelmien rakennusnäytökset kaikissa jäsenkunnissa
 • Järviseudun jätevesihuollon yleissuunnitelma
 • Haja-asutuksen yhteiskäsittelykohteiden suunnittelu, Vimpelin Rantakylä (lähes 200 kiinteistöä)
 • Lappajärvi Life- hankkeen osarahoitus ja toteutus 1999 -2002
 • Ympäristöystävällinen Järviseutu- hankkeen osarahoitus 2002 – 2005
 • God Miljö för Larsmo-Öjasjön och dess tillrinningsåar- hankkeen osarahoitus ja toteutus 2003 – 2006
 • Metsätalouden luonnonhoitohanke Evijärvellä 2005 – 2006
 • Haja-asutuksen jätevesien yhteiskäsittelykohteiden suunnittelu- ja toteutusavustuksia
 • Alunamaiden aiheuttamien happamuushaittojen torjunta, esiselvitys (2007)
 • Hajajätevesiosasto Pytinki-messuilla 2007
 • Paalijärven kunnostuksen suunnittelu
 • Alajärven kunnostusohjelmaan osallistuminen