Fonden för Esse å

Esse ås vattendrag är känd för sina flodpärlmusslor, för den speciella uppkomsten av Lappajärvi sjö, för de många holmarna i Evijärvi sjö samt för landskapet kring Kuninkaanjoki. Sjöarna gör Esse ås vattendrag unik i österbottniska sammanhang. Området har också gjort sig känt för den dålga smaken på dricksvattnet i Jakostad, för fiskdöd i vikarna i Evijärvi för algblomningarna i Lappajärvi och för igenväxningen i Alajärvi. Belastningen från tillrinningsormådet har ökat kraftigt under efterkrigstiden och därmed har har kvaliteten av djuphöljornas bottensediment blivit sämre. Obekanta är inte heller de problem som har att göra med regleringen av sjöarna och med kraftverken längs ån.

Esse å fonden grundades år 1993 för att befrämja vattenvården på tillrinningsområdet. Fonden utvidgade sitt verksamhetsområde år 2010 så att det nu täcker alla de åars tillrinningsområden som rinner ut i Larsmo-Öjasjön. Fondens ändamål är att påbörja projekt som gynnar Esse ås vattendrag och att enligt behov delta i finansieringen av dem.

Ansökningarna om bidrag kan formuleras fritt. Man har inte heller satt några gränser för dem som kan ansöka om bidrag. Ansökningarna skall vara skriftliga och de bör vara välmotiverade. De projekt som finansieras bör helst gynna hela vattendragsområdet. För det mesta är det frågan om samarbetsprojekt i vilka fondens andel oftast är mindre än en tredjedel av helhetskostnaderna.

Medlemmar i fonden är alla kommuner längs ådalen: Alajärvi, Vindala, Lappajärvi, Evijärvi, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad ja Larsmo. Soini kommun deltar i fondens verksamhet med en årlig donation.De nuvarande medlemmarnas årsavgifter ger fonden 15 000 € i året. Även fiskelag, industrier och andra intressenter kan samla in pengar till fonden via donationer. De kan även delta i projekt som fonden satt igång.

Projekt som delfinansierats av Fonden för Esse å:

 • Ähtävänjokinäyttely 1993
 • Ähtävänjokiopas: Tarvitsen Apuasi/ Hjälp Mig 1994
 • Ähtävänjokiseminaarit ja -retkeilyt
 • Benjam Pöntisen valokuvanäyttely ja –teos ” Heijastus ”
 • Kunnostusojitusten vaikutustutkimus
 • Vedenlaatu- ja kuormitusselvityksen päivitys
 • Lappajärven ympäristöhistorian selvitys
 • Jokihelmisimpukan hoito, seuranta ja laboratoriokasvatuksen kehittäminen
 • Avustuksia Pedersöre Gymnasiumin luontokerholle ja Åbo Akademin opiskelijoille Ähtävänjoki-aiheisiin tutkielmiin (esim jokihelmisimpukka ja veden laatu)
 • Avustuksia Alajärven ja Lappajärven hoitokalastukseen
 • EU-mallipellot ja suojavyöhykesuunnitelmat 1995
 • Lappajärvi 2000 – tehostettu neuvontakampanja maito- ja perunatiloille
 • Haja-asutuksen ja maitohuoneiden jätevesien käsittelymenetelmien rakennusnäytökset kaikissa jäsenkunnissa
 • Järviseudun jätevesihuollon yleissuunnitelma
 • Haja-asutuksen yhteiskäsittelykohteiden suunnittelu, Vimpelin Rantakylä (lähes 200 kiinteistöä)
 • Lappajärvi Life- hankkeen osarahoitus ja toteutus 1999 -2002
 • Ympäristöystävällinen Järviseutu- hankkeen osarahoitus 2002 – 2005
 • God Miljö för Larsmo-Öjasjön och dess tillrinningsåar- hankkeen osarahoitus ja toteutus 2003 – 2006
 • Metsätalouden luonnonhoitohanke Evijärvellä 2005 – 2006
 • Haja-asutuksen jätevesien yhteiskäsittelykohteiden suunnittelu- ja toteutusavustuksia
 • Alunamaiden aiheuttamien happamuushaittojen torjunta, esiselvitys (2007)
 • Hajajätevesiosasto Pytinki-messuilla 2007
 • Paalijärven kunnostuksen suunnittelu
 • Alajärven kunnostusohjelmaan osallistuminen