Hankkeen työpaketit

Vesienkunnostustoimijoiden tukeminen eli välittäjäorganisaatioroolin hyödyntäminen
• Paikallisten vesiensuojelutoimijoiden aktivoimistilaisuudet (toinen suomeksi ja toinen ruotsiksi)
• Vesistökunnostajien verkoston kokoaminen
• Neljännesvuosittain ilmestyvä sähköinen tiedotuslehti
• Yleisneuvontaa, yhdistysten ja muiden paikallistoimijoiden neuvontaa ja koulutusta
• Vesiensuojelutoimijoiden tapaamiset vuosittain (kaksikielisiä)
• Vesistöjen suojelu- ja kunnostusneuvontaa messuille ja yleisötilaisuuksiin

Kosteikkopaketti
• Valumavesien käsittelymenetelmien suunnittelua ja toteuttamista: neljä kosteikkoa tai laskeutusallasta suunnittelun tai rakentamisen muodossa, yleissuunnittelu uomatasolla, rakennetaan viisi kosteikkoa.
• Evijärvellä suunnitellaan Haapalan Kultalahden kosteikko (1,5 ha) ja toteutetaan turkistuotannon vesiä puhdistava Happon kosteikko (0,5 ha).
• Vimpelissä suunnitellaan ja rakennetaan Pokelan kosteikko sekä tehdään Hietojanpuron uomatarkastelu
• Pedersören alueella toteutetaan yksi kosteikko (mahd. Särssjön kosteikko)
• Pietarsaaressa suunnitellaan ja toteutetaan Lappfjärdsdiketin laskeutusallas-kosteikko ja Pirilön ja Åströmmenin alueella selvitetään valumavesien käsittelyä. Hankkeessa tutkitaan myös mahdollisuuksia hyödyntää limaskalauttaa veden ravinnetason laskijana.
• Vetelissä toteutetaan Patananjoen purokunnostussuunnittelua
• Kosteikkojen toimivuuden seuranta

Vesi- ja rantaluonto- sekä ympäristökasvatuspaketti
• Lisätään tietoa rantaluontotyypeistä, sillä monet rantojen luontotyypit ovat puutteellisesti tunnettuja.
• Ähtävän- ja Purmonjoen varrelta ja Pietarsaaren edustan meren rannalta valitaan muutama kohde kustakin, jonka vesi- ja rantaluontoarvoja selvitetään, esim. Pedersören Fladanin laidun Östensjössä.
• Vimpelin Poikkijoen rantaluontotyyppien kartoitus aloitetaan hankkeessa ja edistetään melontareittiopasta.
• Jokivarsi-, järven- ja merenrantaretkeilyt sekä linturetki
• Joki- ja meriluontoa ja niiden tilaa esiintuodaan tiedotustaulujen avulla. Esim. Bärklarsforsen Ähtävänjoen varrella ja Purmonjoen Stinasholma tarjoavat hienoja sijoituskohteita. Samoilla kohteilla voidaan toteuttaa rantaryönän poistoa, pienimuotoista ruoppausta ja rantaluontoselvitystä.
• Järjestetään kolme koululaisille suunnattua vesiluontotapahtumaa meren, Ähtävänjoen ja Purmonjoen rannalla soveltaen ympäristökasvatuksellista vesistökouluideaa.

23.10.2019 Vimpelin kunnantalolla VETO-hankkeen vesiensuojeluinfotilaisuus
Ohjelma
Tiedote_Vimpeli_231019

Esitykset:
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n ja VETO-hankkeen esittely
Pohjanmaan Ravinnerattaan esittely
Alavudenjärven kunnostushanke
Jokirahastot
Vesiensuojeluhankkeiden rahoitus
Aisaparirahoitus

19.11.2019 Pedersören kunnantalolla VETO-hankkeen vesiensuojeluinfotilaisuus
Ohjelma

Esitykset:
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n ja vetohankkeen esittely
Pohjanmaan Ravinnerattaan esittely
Vesistöjen tila Pohjanmaalla
Vesiensuojelu luonnonhoitohankkeissa
Vesistökunnostushankkeiden vaatimat luontoselvitykset
Kustaktionsgruppen
Rahastot
Vesistöhankkeiden avustukset

12.2.2020 Suupohjan ympäristöiltapäivä
Ohjelma

Esitykset:
Rantataro_Suupohjan pohjavesialueet ja niiden tila 11022020
Jutila_PVY_ja VETO_esittely_12.2
Rajala_Juustoportti_12.2
Helmi-elinympäristöohjelma_TE_12022020
Tuovinen Virtavesihanke
Ojala Suupohjan ympäristöpäivä
Nuortila C_Vesien ja levien käytön innovatiivisista mahdollisuuksista yritystoiminnassa

6.8.2020 Mansikkapellon tiedotustilaisuus 6.8. Evijärvellä
Tiedote Mansikkapellon eritasouoma

1.11.2021 Kittholman tiedotustilaisuus 1.11. Pietarsaaressa
Tiedote Kittholman laskeutusallas-kosteikko

11.11.2021 VETO-hankkeen loppuseminaari Teams-kokouksena
Ohjelma

Esitykset:
VETO-hankkeen toimet eli mitä saatiin aikaan
Vesiensuojelurakenteita VETO-hankkeessa
Ympäristökasvatusta VETO-hankkeessa
Patananjoen Pihlajamaan padon ohitusuoman kunnostussuunnitelma
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n uudet hanketuulet

Välitämme tietoa PVY:n vesistöhankkeista netti- ja facebook-sivuillamme:
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, kotisivut
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, fb-sivut
Pohjanmaan Ravinneratas, fb-sivut