Jässi

Pohjanmaan JÄSSI-jätevesihanke tarjoaa puolueetonta ja ajantasaista jätevesineuvontaa haja-asutusalueille Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Hanke tarjoaa kiinteistökohtaista neuvontaa sekä yleisneuvontaa neuvontapisteillä ja jätevesi-illoissa. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Vuonna 2012 aloitettu neuvonta on tavoittanut tähän mennessä yli 4100 kiinteistönomistajaa ja noin 3900 henkilöä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Kiinteistökohtaisella kartoitus- ja neuvontakäynnillä arvioidaan jätevesijärjestelmän uusimisen tarve. Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen osalta noin 79 % on uusimisen tarpeessa, kunnostusta tai seurantaa vaatii noin 11 % kohteista ja kunnossa olevia järjestelmiä on noin 10 % kaikista kartoitetuista kohteista.

Kartoitettujen jätevesijärjestelmien uudistamistarve vakituisesti asuttujen kiinteistöjen osalta vuosina 2012-2018.

Kiinteistökohtainen neuvonta

Kiinteistökohtaista neuvontaa annetaan hankealueella kuntien kanssa valituille alueille. Muilta alueilta kiinteistönomistajat voivat ottaa yhteyttä hankkeen neuvojiin ja tilata maksuttoman neuvontakäynnin. Kohdealueiden kiinteistöjen omistajia lähestytään kirjeitse kesän aikana. Kiinteistökäynnit ovat asukkaille vapaaehtoisia, maksuttomia ja täysin puolueettomia.

Kiinteistökäynnillä käydään läpi

  • nykyinen jätevesitilanne ja tutustutaan nykyiseen jätevesijärjestelmään
  • jätevesijärjestelmän selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet
  • jätevesilainsäädännön keskeiset vaatimukset, paikalliset olosuhteet huomioiden

Kiinteistökäynnillä asukkaalle annetaan

  • hänen tilanteeseensa räätälöidyt neuvot suullisesti ja kirjallisesti (neuvontapaketti)
  • kirjallinen arvio jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta ja ohjeet asiassa etenemiseksi

Hankekunnat 2012-2018

Pohjanmaan Jässi-hankkeen kiinteistökohtaisen neuvonnan hankekunnat 2012-2018

Hankevetäjä ”JÄSSI”

Sonja Maanselkä

etunimi.sukunimi@jatevesihanke.fi, p. 044 704 7116