> Infotilaisuus: Rannikon pienvedet / Info-tillfälle: Småvatten vid kusten 2.11.2021

Infotilaisuus: Rannikon pienvedet / Info-tillfälle: Småvatten vid kusten 2.11.2021

19.10.2021

Kaikille avoin infotilaisuus / Öppet Info-tillfälle:
Rannikon pienvedet -Arvot ja kunnostusmahdollisuudet /
Småvatten vid kusten – Värden och restaureringsmöjligheter

2.11.2021 etätilaisuutena Teamsissa / på distans i Teams.

Ohjelma / Program