> Kevätkokous 2021 ‐ Vårmöte 2021

Kevätkokous 2021 ‐ Vårmöte 2021

27.04.2021

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n sääntömääräinen kevätkokous
aika tiistai 27.4.2021 klo 13.00
paikka Teams tai toissijaisesti Panama-kokoushuone Pietarsaari

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat. Ihmisiä kannustetaan osallistumaan ensisijaisesti Teams-sovelluksella. Jo ennen tätä kirjettä olet saanut kokoukseen liittymislinkin sähköpostiisi. Jos et ole toimittanut sähköpostiosoitettasi toimistolle, tee se nyt ja saat sitten linkin kokoukseen. Laitamme liittymisohjeen myös nettisivuille, mihin kokousaineisto myös kootaan. Ota nettiyhteys kokoukseen riittävän aikaisin, mieluiten jo 10 min ennen kokouksen alkua. Jos et ole käyttänyt Teams-ohjelmaa aiemmin, voimme halutessasi testata sitä kanssasi ennen kokouspäivää. Toiminnanjohtajan kanssa voi sopia myös puhelinosallistumisesta (vain 1-2 hlöä). Panama-kokoushuoneeseen voi tulla, jos muutoin ei ole mahdollista osallistua kokoukseen. Kokousedustajien tulee toimittaa valtakirja edustuksen todentamiseksi sähköpostitse osoitteeseen heli.jutila@pvy.fi.

Kokousesitelmän pitää vesistötutkija Ossi Vuoksenvaara KVVY Tutkimus Oy:stä aiheenaan Vaasan edustan meri-alueen seuranta 1970-2020.
**************************************************************************
Österbottens vatten och miljö rf:s stadgeenliga vårmöte hålls
tid tisdagen den 27 april 2021 kl 13.00
plats Teams eller mötesrummet Panama i Jakobstad

Vid mötet behandlas de ärenden som finns nämnda i 12 § i stadgarna. Deltagare uppmuntras att i första hand deltaga via Teams. Redan för detta brev har du fått en länk för mötet till din e-post. Om du har inte gett din e-postadress till byrån, gör det nu och därmed du får länken. Vi ska också sätta mötesmaterial och länken på angett din nätsidorna. Ta nätlänk tillräckligt tidigt, helst 10 min före mötets början. Om du har inte använt Teams tidigare, kan vi testa Teams tillsammans med dig om du vill inför mötesdagen. Det går att komma överens med verksamhetsledaren om att deltaga via telefon (dock endast 1-2 personer). Man kan även komma till mötesrummet Panama, ifall man inte har möjlighet att deltaga i mötet via Teams eller telefon. Mötesledamoter bör ha en fastställande fullmakt och skicka det till heli.jutila@pvy.fi.

Mötesföredraget hålls av vattenforskaren Ossi Vuoksenvaara från KVVY Tutkimus Oy med temat övervakning av havsområdet utanför Vasa 1970–2020.
**************************************************************************
Tervetuloa! Välkomma!

Kevätkokouskutsu 2021
Liite 1. Esityslista 27.4
Liite 2. PVY_jäsenluettelo_maksut_2020_2021
Liite 3a. Vuosikertomus_2020_suomi + ruotsi_KORJATTU
Liite 3b. Tilinpäätös 2020 PVY_tilintark_sign_lis
Liite 4. Tilintarkastuskertomus2020_su_ru

Kokousesitelmä

https://pohjanmaanvesi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/satu_jarvenpaa_pvy_fi/EXpc29otKttCt0unsOPt7ZgBjLsCRSMbXUgGtcnIx5wp9A?e=lNyaHs

_______________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoja | Kokousasetukset

_______________________________________________________________________