> Kevätkokous 2022 ‐ Vårmöte 2022

Kevätkokous 2022 ‐ Vårmöte 2022

12.04.2022

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n sääntömääräinen kevätkokous
aika: torstai 28.4.2022 klo 9.00
paikka: Teams tai toissijaisesti Pietarsaaren kaupungintalon kokoushuone Kairo

Österbottens vatten och miljö rf:s stadgeenliga vårmöte
tid: torsdagen den 28 april 2022 kl. 9.00
plats: Teams eller mötesrummet Kairo i Stadshuset i Jakobstad

Linkki PVY:n kevätkokoukseen alla/ ÖVMs vårmöte, länk:
________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja | Kokousasetukset

________________________________________________________________________________

Kokouskutsu
Liite 1. Esityslista / Föredragningslista
Liite 2. Jäsenluettelo / Medlemsförteckning
Liite 3a. Vuosikertomus 2021 / Årsberättelse 2021
Liite 3b. tilinpäätöslyhennelmä 2021 / Bokslut för år 2021
Liite 4. Tilintarkastuskertomus / Revisionsberättelse
Liite 5. PVY:n säännöt (23.02.2022) / ÖMV:s stadgar (23.02.2022)
Liite 6a. SVYL:n sääntömuutos 2022 (infokirje)/SVYL:s stadgeändring (infobrev)
Liite 6b. SVYL:n säännöt (luonnos 5.4.2022) / SVYL:s stadgar (utkast 5.4.2022)
Liite 6c. SVYL:n säännöt (21.6.2021) / SVYL:s stadgar (21.6.2021)