> Opastetaulut Purmon- ja Ähtävänjoelle / Informationstavlor till Purmo- och Esse å

Opastetaulut Purmon- ja Ähtävänjoelle / Informationstavlor till Purmo- och Esse å

22.09.2021

Tänään voitte lukea Pietarsaaren sanomissa opastetauluista, jotka on sijoitettu Stinasholmaan Purmossa ja Bärklarsforseniin Ähtävällä. Kesätyöntekijämme ovat luoneet opastetaulut VETO-hankkeen puitteissa (Vedet kuntoon ja tutuiksi).
Idag kan ni läsa i Pietarsaaren sanomat om informationstavlor som utplacerats vid Stinasholma i Purmo och vid Bärklarsforsen i Ytter-esse. Informationstavlorna har skapats av våra sommararbetare inom VETO-projektet (Förbättring och ökad info om våra vattendrag).