> Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 40 vuotta!

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 40 vuotta!

11.12.2020

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry juhlii 40. vuotta

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry (jatkossa PVY) täytti vuonna 2020 40 vuotta ja toimintaa juhlitaan kaikille avoimen webinaarin merkeissä 11.12.2020. Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry. perustettiin 29.2.1980 nimellä Vaasan läänin vesiensuojeluyhdistys. Nimi muuttui Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry. 1998 ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:ksi 2010. Perustajina ja jäseninä ovat kunnat (24), toiminnanharjoittajat (18) ja yhdistykset (6). Yhdistyksen tarkoituksena on vesien- ja ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan kulloistenkin osa-alueiden tarpeet tasapuolisesti huomioon ottaen. Yhdistys on luonteeltaan asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö.

PVY:n toiminta-alueena kolme Pohjanmaan maakuntaa: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ja projekteissa on usein ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan eteläisimpiä kuntia. Vesiensuojelun edistämistyön lisäksi PVY tekee tilaustöitä, edistää hankkeita ja hallinnoi neljää jokirahastoa.

1980-luvulla toiminta haki muotojaan ja kumppaneitaan. 1990-luvulla ammattimaisuus ja luottamus kasvoivat. 2000-luvulle tultaessa tilanne oli vakiintuu, ja hankkeet tulivat  jäädäkseen. 2010-luku oli uudistumisen vuosikymmen. Tuli uusia työntekijöitä ja toimintaa vihdoin koko toiminta-alueelle.

Vesien rehevöityminen, luonnon monimuotoisuuden vähentyminen ja ilmastonmuutos ovat haasteita, joihin toiminnalla pyritään vastaamaan. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton Aquarius-lehdessä PVY:n toiminnanjohtaja ja vesistöasiantuntija kirjoittavat siitä, että ilmastonmuutos on jo täällä. HELMI-ohjelmaan liittyen PVY on ollut mukana luonnonhoitoon liittyvissä hankkeissa.

Vesien tilan tarkkailun on toiminnan kulmakivi ja yhteistarkkailuja vedetään seitsemässä jokilaaksossa ja Kokkolan ja Pietarsaaren merialueella. Hankkeista käynnissä ovat Pohjanmaan Ravinneratas- ja VETO-hankkeet, joissa edistetään vesiensuojelua mm. tiedotuksella, ravinteiden kierrätyksen tehostamisella ja kunnostustoimilla. Uusin hanke Ähtävänjoen luonnonmukaisen kalatien esiselvitys on saanut rahoitusta ja käynnistyy vuoden 2021 alussa.

Lisätietoja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:stä löytyy  https://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/ sekä Facebookista.

 

Liity webinaariin ao. hyperlinkistä

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Heli Jutila

toiminnanjohtaja

0400-924848

heli.jutila@pvy.fi