Projektets arbetspaket

Projektets arbetspaket

Stödning av vattenskyddaktörer dvs. utnyttjande av mäklarorganisationrollen
• Aktiveringsevenemang för lokala vattenskyddaktörer (den första på finska och den annan på svenska)
• Samla av vattenrehabiliterarens nätverk
• Kvartalt utgående elektroniskt kommunikationsbrev
• General rådgivning, utbildning och konsultation för association och andra lokala aktörer
• Årliga möten för vattenskydd aktörer (tvåspråkiga)
• Vattenskydd och rehabilitationsrådgivning i mässorna och offentliga tillställningar

Våtmarkspaketet
• Planering och genomföring av avrinningsvattenmetoder: fyra våtmarker eller sedimenteringsbassänger i form av planering eller byggande, generalplanering på vattendrags (uoma) nivån, byggande av fem våtmarker
• I Evijärvi planerar man våtmark för Haapalas Kultalahti (1,5 ha) och bygger Happo våtmark, som renar pälsdjurproduktionens vatten (0,5 ha).
• I Vimla planerar och bygger man Pokela våtmark och gör inventering av Hietojanpuro
• I Pedersöre ska man genomföra en våtmark (kanske Särssjös våtmark)
• I Jakobstad planerar och genomför man Lappfjärdsdikets sedimentationsbassäng-våtmark och i Pirilö och Åströmmen studerar man avrinningsvattenhantering. I projektet studerar man också möjligheter att utnyttja Lemna minor flotta i reducering av näringsämnen.
• I Veteli gör man Patana ås rehabilitation planering.
• Man håller reda på hur våtmarkerna fungerar.

Vatten- och strandnatur- och miljöutbildningspaketet
• Man ökar informationen över strandnaturtyper, för många naturtyper på stränderna är otillräckligt kända
• Man väljer några plats, vilkas vatten- och strandvärde ska studeras, vid Esse och Purmo å och på havstrandet i Jakobstad, till exempel Pedersöres Fladans betesmark i Östensjö.
• Man börjar inventering av Poikkijoki strandnaturtyper i Vimpla och man befordrar paddlingsväg guideboken.
• Utflykter till älv-, sjö- och havstränder och fågeltur
• Man annonserar älv- och havsnaturen med informationstavlor. Till exempel Bärklarsforsen på Esse ån och Stinasholma på Purmo ån är fina platser för att placera tavlor. På samma platser kan man avföra strandförna, dragga småskaligt och inventera strandnaturen.
• Man organiserar tre vattennaturevenemang för elever på stränder av havet, Esse och Purmo ån med att tillämpa miljöutbildning och vattendragsskolaidéet.

23.10.2019 Vattenskyddinfo i Vindala
Program
Info_Vimpeli_231019

Presentations:
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n ja VETO-hankkeen esittely
Pohjanmaan Ravinnerattaan esittely
Alavudenjärven kunnostushanke
Jokirahastot
Vesiensuojeluhankkeiden rahoitus
Aisaparirahoitus


19.11.2019 Vattenskyddinfo i Pedersöre
Program

Presentations:
Förbättring och ökad info om våra vattendrag – projekt
Österbottens Näringshjul -projekt
Vattendragens tillstånd i Österbotten
Freshabit-projektet i Esse å och vattenskydd i naturvårdsprojekter
Naturforskining som krävs för vattenrestaureringsprojekter
Kustaktionsgruppen
Fonder
Finansiering av vattenskyddprojekt

12.2.2020 Suupohjan ympäristöiltapäivä
Program

Presentations:
Rantataro_Suupohjan pohjavesialueet ja niiden tila 11022020
Jutila_PVY_ja VETO_esittely_12.2
Rajala_Juustoportti_12.2
Helmi-elinympäristöohjelma_TE_12022020
Tuovinen Virtavesihanke
Ojala Suupohjan ympäristöpäivä
Nuortila C_Vesien ja levien käytön innovatiivisista mahdollisuuksista yritystoiminnassa

6.8.2020 Jordgubbsfältets info 6.8. i Evijärvi
Tiedote Mansikkapellon eritasouoma

1.11.2021 Kittholmas info 1.11. i Jakobstad
Tiedote Kittholman laskeutusallas-kosteikko

11.11.2021 VETO-slutseminarium, Teams-möte
Program

Presentations:
VETO-projektets aktiviteter
Strukturer för vattenskydd i projektet VETO
Miljöupplysning inom VETO-projektet
Patananjoen Pihlajamaan padon ohitusuoman kunnostussuunnitelma
Nya projektvindar i Österbottens vatten och miljö rf

Vi berättar om Österbottens vatten och miljös vattendragsprojekter i våra nät- och facebook-sidor
https://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/
https://www.facebook.com/Pohjanmaan-vesi-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6-ry-542341159253957/
https://www.facebook.com/Pohjanmaan-Ravinneratas-325253014692804/