Yhteystiedot

Satu Järvenpää (hankevetäjä) satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi p.044 777 8839
Yrjö Ylkänen/Mk yrjo.ylkanen@metsakeskus.fi p.029 432 4713
Maarit Hellstedt/Luke maarit.hellstedt@luke.fi p.029 532 6120
Hannu Hökkä/Luke hannu.hokka@luke.fi p.029 532 4528
Tuija Vähäkuopus/GTK tuija.vahakuopus@gtk.fi p.029 503 5224
Riikka Asunmaa/ProAgriaEP riikka.asunmaa@proagria.fi p.040 534 9337
Juha Hämäläinen/ProAgriaKP juha.hamalainen@proagria.fi p.040 0126 335
Mari Lönnqvist/ProAgriaÖSL mari.lonnqvist@proagria.fi p.050 465 2820