> Suupohjan ympäristöiltapäivä kiinnosti Kauhajoella

Suupohjan ympäristöiltapäivä kiinnosti Kauhajoella

13.02.2020

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ryn (=PVY) järjestämä Suupohjan ympäristöiltapäivä kokosi 46 ympäristöasioista kiinnostunutta Kauhajoen kunnantalolle keskiviikkona 12.2.2020. Monipuolisen ohjelman avasivat PVY:n hallituksen puheenjohtaja Andreas Svarvar, joka kertoi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n olevan kaksikielinen organisaatio, sekä Kauhavan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Lasse Hautala, joka nosti esiin Kauhajoen suuret pohjavesivarat. Tekninen johtaja Harri Virtanen kiitti tilaisuuden järjestämisestä Kauhajoella.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Tilda Rantataro kertoi Suupohjan pohjavesialueista, niiden tilasta ja lähteiden kunnostuksesta. Tämän jälkeen toiminnanjohtaja Heli Jutila esitteli PVY:n toimintaa sekä velvoitetarkkailuja, VETO- ja JÄSSI-hankkeita. Moderni ympäristön- ja vesiensuojeluyhdistys on toimijoiden yhteinen vesien ja laajemmin ympäristön tilaa edistävä taho, jolle on tarvetta vesien hyvä tilan saavuttamiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Satu Järvenpää jatkoi kertomalla Pohjanmaan Ravinneratas-hankkeesta.

Yritysnäkökulmaa tilaisuuteen toivat Leena Rajala Juustoportista, joka kertoi hiilineutraaliudesta ja ympäristöasioista modernissa yritystoiminnassa sekä Harry Granlund, jolla oli näytillä harmaavesisuodatin. Uusista innovatiivisista mahdollisuuksista vesien ja levien käytössä kertoi Carolin Nuortila Vaasan yliopistossa.

Kahvitauon jälkeen kuultiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Toni Etholénin kertomana HELMI-ohjelmasta, jossa on tavoitteena kunnostaa, hoitaa ja suojella luonnon monimuotoisuudelle arvokkaimpia elinympäristöjä.
Teemu Tuovinen kannusti lisäämään yhteistyötä vesiensuojelun ja laajemminkin ympäristönsuojelun saralla. Hän esitteli myös Isojoen Kienokosken hyvin onnistunutta kunnostusta. Markku Ojala kertoi Lionsien vesileijonat-hankkeesta ja muusta toiminnasta ympäristön hyväksi. Tilaisuuden lopuksi jakauduttiin ryhmiin ja kerättiin osallistujien toiveita Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:lle sekä näkemyksiä kehittämishankkeista. Yhteistyötä peräänkuulutettiin. Jokirantojen luontoarvot koettiin tärkeiksi ja perinnebiotooppien sekä lintuvesien kunnostamista toivottiin. Myös erilaisten hankkeiden seuranta nähtiin tärkeäksi.

Tilaisuuden esitykset:

Rantataro_Suupohjan pohjavesialueet ja niiden tila 11022020
Jutila_PVY_ja VETO_esittely_12.2
Rajala_Juustoportti_12.2
Helmi-elinympäristöohjelma_TE_12022020
Tuovinen Virtavesihanke
Ojala Suupohjan ympäristöpäivä
Nuortila C_Vesien ja levien käytön innovatiivisista mahdollisuuksista yritystoiminnassa