> Tarjouspyyntö: Virtaus- ja vedenlaatumallinnuksen päivitys

Tarjouspyyntö: Virtaus- ja vedenlaatumallinnuksen päivitys

13.05.2020

Tarjouspyyntö:
Kokkolan edustan merialueen virtaus- ja vedenlaatumallinnuksen päivitys

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry pyytää Kokkolan edustan yhteistarkkailutyöryhmän toimeksiannosta tarjousta virtaus- ja vedenlaatumallinnuksesta alla esitettyjen dokumenttien mukaisesti:

Tarjouspyyntö_Kokkolan merialueen vedenlaatu- ja virtausmallinnus_13.5.2020
Liite 1. Tarjouslomake
Liitteet 2.1-2.4 Tarjoustaulukot_virtaus- ja vedenlaatumallinnus_Kokkola_2020
Liite 3. Kokkolan_virtausmalli 2015_final