> Tiedote: Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle -esiselvityshanke tulossa päätökseen

Tiedote: Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle -esiselvityshanke tulossa päätökseen

03.11.2021

Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle -esiselvityshanke tulossa päätökseen

Tiistaina 9.11.2021 klo 18:00 Pedersören Sursikin koulun auditoriossa (Sursikgränd 43, Pännäinen, kahvi klo 17:30 alkaen) esitellään LUKATIES- eli luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle – esiselvityshankkeen alustavia tuloksia. Tilaisuudessa kerrotaan, minkälaisia ovat toimivat kalatiet ja miltä Ähtävänjoen kalatiesuunnitelmat näyttävät.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Heli Jutila avaa tilaisuuden kertomalla noin vuoden toimineesta LUKATIES-hankkeesta. Tässä saadaan kuulla kahden alimman padon, Herrforsin ja Långforsin osalta yleissuunnitelmista kalateiden rakentamiseksi ja luonnosmaisemmista kalateiden sijoittamisvaihtoehdoista muiden valuma-alueen patojen osalta. Myös kalateiden rakentamisen kustannuksista, kalateiden vaihtoehdoista ja toisaalta joen kalakannasta on tuotettu hankkeen aikana tietoa. Niin ikään patojen lupaehtoja on koostettu yhteen. Tämän jälkeen Perttu Tamminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo kalatalousviranomaisen näkemyksestä Ähtävänjoen kalataloudelliseksi kehittämiseksi. Tilaisuuden lopuksi LUKATIES-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja kalatietyöryhmän osakaskuntaedustaja Jukka Mustajärvi koostaa hankkeen kokemuksia ja luotaa sitä, mihin esiselvityshankkeen jälkeen tulisi tähdätä.

Yleisötilaisuuteen toivotaan mm. kalastosta, vesiluonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta kiinnostunutta yleisöä. Sursikin yli 136 hengen auditorio tarjoaa mahdollisuuden pitää riittävää välimatkaa, joten tilaisuus voidaan järjestää koronaturvallisesti. LUKATIES-hankkeen yksi tärkeä tavoite on ollut käynnistää vuoropuhelu eri toimijoiden; kalastuskuntien, voimatuotannon, luonnon- ja vesiensuojelijoiden ja viranomaisten välillä. Nämä tahot ovat olleet mukana hankkeen ohjausryhmätyössä. Oy Herrfors Ab on käsitellyt kalatien rakentamista hallituksessaan ja on ilmoittanut, että toteutuessaan Herrforsin ja Långforsin kalatiehen on mahdollista osoittaa pieni määrä virtaamaa tietyin ehdoin. Hankkeen jatko tulee riippumaan seudulla vallitsevasta tahtotilasta, sillä erilaisista rahoitusvaihtoehdoista huolimatta myös paikallista rahoitusta tarvitaan paljon, ennen kuin lohi tai meritaimen nousee jokeen 1800-luvun tapaan ja myös raakun tulevaisuus taataan pitkällä tähtäyksellä.

Esiselvityshanke jatkuu marraskuun loppuun, johon mennessä myös hankkeen loppuraportti valmistuu. Jatkosta neuvotellaan hankkeen päätyttyä.

Heli Jutila
FT, MBA, toiminnanjohtaja; verksamhetsledare
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.; Österbottens vatten och miljö rf
p. 0400 92 4848
heli.jutila@pvy.fi

Jukka Mustajärvi
p. 040 5401224
mustju100@gmail.com