> Uusi toiminnanjohtaja

Uusi toiminnanjohtaja

13.02.2019

Uusi toiminnanjohtaja on aloittanut Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:ssä

Filosofian tohtori Heli Jutila on aloittanut Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtajana 1.2.2019. Jutila on aiemmin toiminut mm. Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntijana. Aiempi toiminnanjohtaja Eeva-Kaarina Aaltonen siirtyy limnologin tehtävään, kunnes jää loppuvuodesta 2019 eläkkeelle.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden vedenkäyttäjien muodostama asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatio, joka toimii pohjanmaalaisten jokien valuma-alueella Lapvärtin-Isojoen ja Lestijoen välillä ja Pohjanmaan rannikon alueella. Yhdistys edistää vesien- ja ympäristönsuojelua ja hoitoa koulutuksen, tiedotuksen ja neuvonnan avulla sekä kokoamalla, tuottamalla ja levittämällä tietoa vesistöjen ja pohjavesien tilasta. Yhdistys tekee toimeksiantoina vesistöjen, pohjavesien ja kaatopaikkojen velvoitetarkkailuja ja tarkkailuohjelmia. Lisäksi tehdään vesistökohtaisia selvityksiä ja kuormituskartoituksia. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on toiminut vuodesta 1980, ja se on Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton jäsen.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry koordinoi vuoden 2020 loppuun jatkuvaa Ravinneratas-hanketta. Se on myös hakenut jatkorahoitusta hajajätevesien kartoitus- ja neuvontahankkeeseen JÄSSI:iin vuodelle 2019.

Yhteystiedot:
Heli Jutila
toiminnanjohtaja
0400 924 848
heli.jutila@vesiensuojelu.fi

Eeva-Kaarina Aaltonen
limnologi
044 2392901
eeva-kaarina.aaltonen@vesiensuojelu.fi