> Vårmöte 2020

Vårmöte 2020

07.04.2020

Österbottens vatten och miljö rf:s stadgeenliga vårmöte hålls 22.4.2020 kl 13.

Länk för möte: Liity Skype-kokoukseen

 

Möteskallelse 2020
Bilaga 1. Föredragningslistan 22.4.2020
Bilaga 2. Medlemsförteckning 2020
Bilaga 3. Årsberettelse 2019
Bilaga 4. Revisionsberättelse