VETO

Uutiskirje 1/2021

Uutiskirje 2/2020

Uutiskirje 1/2020

Uutiskirje 1/2019

VETO eli Vedet kuntoon ja tutuiksi -hanke on Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n vetämä vesien suojelu- ja kunnostushanke. Hakemus jätettiin 9.5.2019 ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki myönteisen hankepäätöksen kesäkuun lopussa 2019. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Hankkeessa parannetaan vesistöjen tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankkeessa tavoitellaan maa- ja metsätalouden, turkis- ja turvetuotannon sekä hulevesien kuormituksen vähentämistä. Siinä lisätään tietoa valuma-alueen jokien, järvien ja meren vesi- ja rantaluonnosta ympäristökasvatuksen ja tiedotuksen keinoin. Hanke on käynnistynyt kosteikkojen esisuunnittelulla.

Hankealueena on Etelä- ja Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Hanketoimintojen alueena on Luodon-Öjanjärveen laskevien vesistöjen (Ähtävänjoki, Purmonjoki, Kovjoki ja Kruunupyynjoki) valuma-alue sekä läheinen merialue sekä vähäisemmältä osin Perhonjoen valuma-alue. Koordinaatiopaketin osalta neuvontaa ja yhdistysten ja muiden paikallistoimijoiden aktivointia ja koulutusta tehdään osin koko Pohjanmaan alueella (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja eteläisin osa Pohjois-Pohjanmaata). Ydinalueena on koordinoinnissakin nk. hanketoimintojen alue, mutta osa paketin palveluista tuotetaan laajemmalle alueelle (koko Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toimialueelle).

Haluatko saada ajankohtaista tietoa VETO-hankkeesta ja vesiensuojelusta?

Ilmoita sähköpostiosoitteesi meille osoitteeseen pohjanmaa@vesiensuojelu.fi, niin saat jatkossa hankkeen tiedotteen neljä kertaa vuodessa.

Yhteistyö ja asukkaiden aktivoiminen on tärkeää vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry toimii VETO-hankkeessa kokoavana voimana ja yhdistää kuntia ja paikallistoimijoita ja mahdollistaa verkostojen luomisen ja vahvistamisen alueellisella tasolla.

https://www.youtube.com/watch?v=q2Mx5K8Jfck
https://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/yhteistyota-leijonien-kanssa/

Hankehakemusteksti on kokonaisuudessaan luettavissa tässä liitteessä: VETO_osio1

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.
www.ym.fi/vedenvuoro ja www.ym.fi/vattnenstur