> VETO-loppuseminaari / VETO-slutseminarium 11.11.2021

VETO-loppuseminaari / VETO-slutseminarium 11.11.2021

27.10.2021

VETO-loppuseminaari / VETO-slutseminarium

Aika: 11.11.2021 klo 09:00
Paikka: Hybridi-kokous: Kivitippu; Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi,
tai etänä linkin kautta

Datum och tid: 11.11.2021 kl. 09:00
Plats: Hybrid-möte på plats vid Kivitippu; Nykäläntie 137,
62600 Lappajärvi, eller på distans via länk

Ohjelma / Program:
9:00 Aamukahvi / Kaffe
9:30 Seminaarin avaus, hallituksen puheenjohtaja Andreas Svarvar, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry (PVY) / Seminariet öppnas, styrelsens ordförare Andreas Svarvar Österbottens vatten och miljö rf (ÖVM)
9:40 VETO-hankkeen toimet eli mitä saatiin aikaan, toiminnanjohtaja FT Heli Jutila PVY / VETO-projektets aktiviteter, dvs. vad som uppnåtts, verksamhetsledare Heli Jutila, ÖVM
10:05 VETO-hankkeen laskeutusaltaista, ympäristöasiantuntija Pia Vesisenaho PVY / VETO-projektets sedimentationsbassänger, miljösakkunnig Pia Vesisenaho ÖVM
10:20 Ympäristökasvatusta VETO-hankkeessa, ympäristökoordinaattori Anna Sundelin PVY / Miljöupplysning inom VETO-projektet, miljökoordinator Anna Sundelin ÖVM
10:35 Kunnan näkökulma hankkeeseen, Kirsi Syynimaa, ympäristösihteeri Alajärvi ja Vimpeli / Kommunens perspektiv på projektet, Kirsi Syynimaa, miljösekreterare Alajärvi och Vimpeli
10:50 Patananjoen Pihlajamaan padon ohitusuoman kunnostussuunnitelma, kalatalousalueen johtaja Eero Hakala, Pro Agria Keski-Pohjanmaa
11:10 Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n uudet hanketuulet, toiminnanjohtaja Heli Jutila / Nya projektvindar i Österbottens vatten och miljö rf, verksamhetsledare Heli Jutila

Ilmoittaudu 5.11.2021 mennessä, jos tulet Kivitippuun, jotta voimme varautua kahvitarjoiluun. Etäyhteydellä osallistuvat saavat etukäteen osallistumislinkin. Ilmoittaudu viimeistään 10.11.2021 pohjanmaa@vesiensuojelu.fi.

Anmäl dig till seminariet senast 5.11.2021 om du skall närvara på plats, så vi kan förbereda för kaffeserveringen. Anmäl dig (pohjanmaa@vesiensuojelu.fi) senast 10.11.2021 för att få en deltagandelänk om du deltar på distans.