Yhdistys

Yhdistys edistää vesien- ja ympäristönsuojelua ja hoitoa koulutuksen, tiedotuksen ja neuvonnan avulla sekä kokoamalla, tuottamalla ja levittämällä tietoa vesistöjen ja pohjavesien tilasta. Yhdistys tekee toimeksiantoina vesistöjen, pohjavesien ja kaatopaikkojen velvoitetarkkailuja ja tarkkailuohjelmia. Lisäksi tehdään vesistökohtaisia selvityksiä ja kuormituskartoituksia. Niissä tutkitaan veden laatua, vesistöjen biologiaa, kuormitusta ja jätevesien vaikutuksia.

 • Asiantuntemusta ja yhteistyötä vesiensuojeluasioissa vuodesta 1980
 • Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton jäsen
 • Yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen
  • jäsenistö
  • muut vedenkäyttäjät
  • Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
  • maakunnalliset liitot
  • Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
  • metsäkeskus
  • ProAgria
  • kansalaisjärjestöt
  • muut vesiensuojeluyhdistykset
 • Varsinainen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuvaroin
  • koulutus: kurssit, retket, seminaarit
  • tiedotus: esim Aquarius, Veden ja ajan virrassa – Historiikki
 • Tilaustyötoiminta palvelee jäsenistöä
  • Tarkkailuohjelmat
  • Yhteistarkkailut
  • Lupahakemukset
  • Kuormitusselvitykset
  • Vesistöselvitykset
  • Luontoselvitykset

 

Yhdistyksen säännöt: SÄÄNNÖT_rek_141010

Hallituksen kokoonpano vuonna 2019: Hallitus 2019

Yhdistyksen esittelyvideo