> Yhteisten vesien äärellä

Yhteisten vesien äärellä

28.10.2021

WATERDRIVE-hanke on julkaissut videon ”Yhteisten vesien äärellä” yhteistyössä suositun Kalastuskanavan kanssa.

Videon pääset katsomaan tästä linkistä: https://youtu.be/EacV9lnygc8

Video kertoo kalatalouden, yhdyskuntarakentamisen sekä maatalouden näkökulmista vesienhallinnan toimenpidekokonaisuudessa. Eri asiantuntijoiden välisen sektorit ylittävän yhteistyön ja verkostoitumisen avulla on mahdollista sovittaa yhteen maankäytön, vesienhoidon ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.

Videolla esiintyvät tahot toimivat tiiviissä yhteistyössä myös hankkeen ulkopuolella.
Alla linkit toimijoiden sivuille:

https://www.hameenkalatalouskeskus.fi/
https://www.porvoo.fi/
https://kvvy.fi/
https://www.etela-suomensalaojakeskus.fi/
https://www.bsag.fi/
https://www.louhintahiekka.fi/
https://etela-suomi.proagria.fi/
https://www.syke.fi/fi-FI
http://maastokuvaus.fi/

Videota on kuvattu seuraavissa paikoissa: Padasjoen Vierunkoskella, jossa on toteutettu kalataloudellinen elinympäristökunnostus sekä kalatierakenteet. Porvoon kaupungin alueella Kulloon yritysalueella (toteutettu kalkkikivisuodatinpato), Gammelbackan kaupunginosassa (aiheena monimuotoinen taajamaympäristö) sekä Humlebergin siirtolapuutarha-alueella (toteutettu biohiilisuodatuspato). Loviisanjoella, jossa on yhteensovitettu maatalouden kuivatusta ja vesienhoitoa luonnonmukaisin menetelmin niin paljon kuin on pystytty perinteisen kuivatuksen lisäksi.

Video on tehty osana WATERDRIVE -hanketta, joka on kansainvälinen yhteistyö- ja tiedonvaihtohanke, jonka tavoitteena on tuottaa eri tahojen välisen yhteistyön
avulla tietoa parhaista menetelmistä, toimintatavoista ja työkaluista, joilla maatalouden sekä vesienhoidon intressejä voidaan sovittaa yhteen huomioiden yhdenaikaisesti
myös muiden sektoreiden tarpeet. Hanke tuo yhteen asiantuntijoita kaikista Itämeren alueen maista (Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa ja Venäjä).