Livscykelkostnader för behandling av avloppsvatten

Kostnaderna för avloppsvattensystemet består av planering, material, byggande samt av användning och skötsel. Kostnaderna bör alltid beräknas för systemets hela livscykel och inte enbart på basen av engångsinvesteringen. Kostnaderna för olika anläggningstyper uppkommer av olika faktorer. Exempelvis är inköpspriset för en sluten tank bland det billigaste alternativet, men de årliga driftskostnaderna kan vara upp till tio gånger större jämfört med andra system. Kostnader för att anlägga en markbehandling eller ett minireningsverk är ofta i samma prisklass, skillnaderna kommer sedan av de årliga driftskostnaderna. Nära grannar kan dela på inköps- och driftskostnader genom att använda ett gemensamt system. Priset för en bra planerare betalar tillbaka sig genom en planering av ett fungerande och långlivat system!

I tabellen nedan finns exempel på kostnader för inköp och användning av olika system. Kostnaderna är ungefärliga och de verkliga kostnaderna kan variera med flera tusen euro åt båda hållen beroende på byggnadsförhållandena på platsen och lokala prisvariationer. Kostnaderna är beräknade för fem personer/fastighet och en vattenförbrukning på 150 liter/pers/dygn.

Typ av system System Investering €/fastighet Användning och skötsel €/år
Komposterande toalett med stor behållare Torrtoalett med stor behållare 500-3500 20
Behandling av disk- och tvättvatten Behandling av små mängder tvättvatten 200-1500 0
Markbädd för tvättvatten 3500-4500 35
Infiltrering för tvättvatten 3000-3500 35
Gråvattenfilter för tvättvatten 1500-3500 50-150
Sluten tank för toalettvattnet och behandling av disk- och tvättvatten Sluten tank 5 m3 för toalettvattnet och markbehandling 5000-7000 1100
En gemensam behandling av allt avloppsvatten på enskild fastighet Markbädd försedd med fosforborttagning 5000-6500 300
Minireningsverk 5500-8500 750
En tillfällig lagring av allt avloppsvatten på fastigheten Sluten tank 10 m3 2500-3500 2100
Gemensam behandling av disk- och tvättvatten för flera fastigheter En gemensam markbädd för två fastigheter, båda fastigheterna en egen sluten tank på 5 m3 för toalettvattnet 4500-5500 1050
Gemensam behandling av allt avloppsvatten för flera fastigheter Gemensam markbädd med effektiverad fosforborttagning för tre fastigheter 2700-4700 200
Minireningsverk för två fastigheter 4500-8000 300
Minireningsverk för fem fastigheter 4600-6600 250

En utredning över kostnader för införskaffande av avloppsreningssystem och dess skötsel.

Bidrag

För avloppsreningssystemets kostnader står i huvudsak fastighetsägaren själv. För byggande av avloppsreningssystem kan man dock i vissa fall ansöka om bidrag.

Hushållsavdrag beviljas för arbetsinsatsen vid byggande och installering av ett avloppsreningssystem. Detta berör också exempelvis fastighetsvisa kostnader orsakade av byggande och installering för anslutning till vattenandelslag. Hushållsavdragets maximisumma är 2400 €/person i året.

Många kommuner beviljar även bidrag för planering eller byggande för speciellt gemensamma vattentjänstprojekt. I vissa kommuner kan man även stöda förverkligande av avloppsreningslösningar som är gynnsamma för miljön. Det lönar sig att fråga om dessa från din hemkommun. Åldringar och handikappade kan även ansöka om renoveringsbidrag från Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA). Noggrannare information om renoveringsbidrag finns hos ARA.